Nyt og farverigt kunsttryk

I samarbejde med den kendte maler Niels Chr. Kirkegård, Silkeborg og det lokale trykkeri prinfovejle er skabt et flot og farverigt kunsttryk, der viser et farvespækket bakkelandskab med huse i bl. a. forgrunden.

 

Om Niels Chr. Kirkegård skriver Bent Mortensen i Kunstavisen:

”Kirkegård står ikke tilbage for de klassiske ekspressionister – hans farver knalder lige så højt som deres. Selv om man ind imellem kan komme til at tænke på Jens Søndergaard eller Oluf Høst, er han helt sin egen i kraft af en generelt lysere farveholdning. Samtidig er det spændende at følge hans eksperimenter med den svære sorte farve. Desuden siger han selv, at han er blevet gladere for de brede penselstrøg og de stærke farver.”

 

Billedet måler 60 x 40 cm og kan købes på tre måder:

  • Alene som kunsttryk uindrammet
  • Indrammet med en aluramme 68 x 55 cm eller
  • Indrammet med eni træramme 70 x 56 cm.

 

Prisen for de tre muligheder er sådan:

  • 300 kr. for kunsttrykket
  • 900 kr. indrammet i en aluramme og
  • 1.100 kr. indrammet med en træramme.

 

Billedet kan ses i Søndermarkshuset, Søndermarksvej 84 i Vejle, hvor det også kan købes mandage i ulige uger mellem kl. 17 og 18.

 

Overskuddet ved salg af billederne går til støtte for det lokale børne- og ungearbejde i bl. a. KFUM og KFUK, KFUM spejderne og FDF samt til sociale og velgørende formål både lokalt, nationalt og internationalt.

 

Er du interesseret så kontakt for nærmere aftale om levering m.m.:

Christen Pedersen tlf. 26 82 09 52 eller

Osvald Larsen tlf. 61 68 15 67 eller

Ole Ørum Hansen tlf. 23 88 40 27

Lederskifte i Vejle Y’s Men’s Club 2

På den årlige generalforsamling i Vejle Y’s Men’s Club 2 for nyligt overtog

  • Søren Winther Nielsen præsidentposten efter Arne Henningsen,
  • Mogens Andersen er valgt som vicepræsident.
  • Hans Jørn Refsgaard Jørgensen varetager skatmesterposten, mens
  • Tage Mortensen har overtaget sekretærposten efter Ejvind Jakobsen.

Af det godkendte årsregnskab fremgår, at Y’s Mens klubben i klubåret 2017/18 har uddelt i alt kr. 163.000 til velgørende formål herunder bl. a. børne- og ungeprojekter (KFUM og KFUK, KFUM Spejderne, KFUM Soldaterhjem og FDF), sociale projekter, ydre missions-projekter samt internationale Y’s Men’s-projekter i bl. a. Rumænien og Bangladesh. Overskuddet fra salg af Y’s Mens julekalenderen er den væsentligste årsag til at klubben har kunnet støtte de mange projekter i årets løb.

I maj fejrede klubben sit 50 års jubilæum, der markeredes med bl. a. en reception i Søndermarkshuset, hvor flere donationsmodtagere og de mange gæster deltog.

I november fortsættes med salg af den velkendte Y’s Mens julekalender med endnu et lokalt motiv på forsiden – nemlig Fjordenhus. Klubben er taknemmelig over den støtte, der ydes fra det lokale forretningsliv og takken går også til de mange sælgere fra børn- og unge-organisationer, skoler m. fl. og naturligvis til alle købere af julekalenderen.